Η εταιρεία μας

H  εταιρεία  Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2007 με  έδρα τη  Λάρισα  από τους Διπλ. Πολιτικούς Μηχανικούς  Γεώργιο Χ. Ρουπακιά & Γεώργιο Κ. Ρουπακιά. Στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία 190 μ² στο εμπορικό κέντρο ΑΣΤΙ στη Λάρισα. Σκοπός  της  εταιρείας  είναι  η   δραστηριοποίηση  στον  διαρκώς  αναπτυσσόμενο  χώρο των ανανεώσιμων πηγών  ενέργειας   τόσο  ως  παραγωγοί  ηλεκτρικής  ενέργειας  όσο  και  ως   πάροχοι  εξειδικευμένων  υπηρεσιών  μελέτης ,  και  εγκατάστασης  συστημάτων  Α.Π.Ε. (Φ/Β  συστήματα). Επίσης  αναλαμβάνουμε  τη  διεκπεραίωση  όλων  των  γραφειοκρατικών  διαδικασιών  που  απαιτούνται  για  την  προώθηση  ενός  αιτήματος  για  Α.Π.Ε..

Η  μακρόχρονη    ενασχόληση  των  στελεχών της  εταιρείας  με  το αντικείμενο  καθώς  και η  εγγραφή  της  στον επίσημο  κατάλογο εγκαταστατών Φ/Β  συστημάτων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) εξασφαλίζει:

  • Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών με όπλο την άριστη επιστημονική γνώση του ανθρώπινου δυναμικού της
  • Παροχή εξοπλισμού Φ/B συστημάτων επώνυμων και αξιόπιστων εταιριών των οποίων τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα με όλα τα προβλεπόμενα πρότυπα.
  • Ποιότητα και νομιμότητα στις κατασκευές της.
  • Ξεκάθαρη σχέση με τον πελάτη στη βάση της ειλικρίνειας, του σεβασμού των αναγκών του και της αξιοπιστίας των οικονομικών συναλλαγών.