Ενεργειακή αναβάθμιση διαμερίσματός στην Αγιά Λάρισας

Specifications

Έτος κατασκευής: 2015
Λοιπές πληροφορίες:

Κατανάλωση ενέργειας πριν την αναβάθμιση:

675,1 KWh/m2

Κατανάλωση ενέργειας μετά την αναβάθμιση:

458,9 KWh/m2

Εξοικονόμηση ενέργειας:  32,2%

Παρεμβάσεις:

• Θερμομόνωση κελύφους

• Θερμομόνωση δώματος

• Αντικατάσταση κουφωμάτων

• Ηλιακός θερμοσίφωνας για ΖΝΧ

• Σύστημα ΑΠΕ