Ενεργειακή αναβάθμιση μονοκατοικίας Αλμυρό Μαγνησίας

Specifications

Έτος κατασκευής: 2014
Λοιπές πληροφορίες:

Κατανάλωση ενέργειας πριν την αναβάθμιση:

521,2KWh/m2

Κατανάλωση ενέργειας μετά την αναβάθμιση:

395,7 KWh/m2

Εξοικονόμηση ενέργειας:  24,8%

Παρεμβάσεις:

• Αντικατάσταση κουφωμάτων

• Εξωτερική Θερμομόνωση δώματος επιφανείας με τοποθέτηση πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης με μέσο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0.033W/m k και πάχος 5cm

• Εγκατάσταση συστήματος ΑΠΕ (Ενεργειακό τζάκι)