Ενεργειακή αναβάθμιση μονοκατοικίας Αμπελώνας

Specifications

Έτος κατασκευής: 2013
Λοιπές πληροφορίες:

Κατανάλωση ενέργειας πριν την αναβάθμιση:

444,4 KWh/m2

Κατανάλωση ενέργειας μετά την αναβάθμιση:

277,1 KWh/m2

Εξοικονόμηση ενέργειας: 37,65%

Παρεμβάσεις :

Εξωτερική θερμομόνωση οροφής

Εγκατάσταση συστήματος ΑΠΕ για θέρμανση ( Λέβητας βιομάζας)