Ενεργειακή αναβάθμιση μονοκατοικίας Αμπελώνας 2

Specifications

Έτος κατασκευής: 2013
Λοιπές πληροφορίες:

Κατανάλωση ενέργειας πριν την αναβάθμιση:

299,2 KWh/m2

Κατανάλωση ενέργειας μετά την αναβάθμιση:

212,7 KWh/m2

Εξοικονόμηση ενέργειας:  28,91%

Παρεμβάσεις:

• Αντικατάσταση κουφωμάτων

• Εγκατάσταση συστήματος ΑΠΕ (Ενεργειακό τζάκι)

• Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα