Ενεργειακή αναβάθμιση μονοκατοικίας Αργυροπούλι Λαρισας

Specifications

Έτος κατασκευής: 2013
Λοιπές πληροφορίες:

Κατανάλωση ενέργειας πριν την αναβάθμιση:

727,9 KWh/m2

Κατανάλωση ενέργειας μετά την αναβάθμιση:

234 KWh/m2

Εξοικονόμηση ενέργειας:  67,85%

Παρεμβάσεις:

• Εξωτερική Θερμομόνωση οροφής εμβαδού με επίστρωση ρολλών ορυκτοβάμβακα πάχους 5cm

• Εξωτερική Θερμομόνωση κελύφους με τοποθέτηση πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης με μέσο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0.036 W/m k και πάχος 5cm πλευρικά στο κτίριο

• Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα

• Εγκατάσταση σκιάστρων