Ενεργειακή αναβάθμιση μονοκατοικίας Άζωρο Ελασσόνας

Specifications

Έτος κατασκευής: 2014
Λοιπές πληροφορίες:

Κατανάλωση ενέργειας πριν την αναβάθμιση:

801,7 KWh/m2

Κατανάλωση ενέργειας μετά την αναβάθμιση:

246,4 KWh/m2

Εξοικονόμηση ενέργειας:  69,27%

Παρεμβάσεις:

• Αντικατάσταση κουφωμάτων

• Εξωτερική Θερμομόνωση οροφής εμβαδού με επίστρωση πλακών γραφιτούχου μονωτικού πάχους 5cm λ=0,031 W/m k

• Εξωτερική Θερμομόνωση κελύφους με τοποθέτηση πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης με μέσο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,033 W/m k και πάχος 5cm πλευρικά στο κτίριο