Ενεργειακή αναβάθμιση διαμερίσματός στους Γόννους Λάρισας

Specifications

Έτος κατασκευής: 2015
Λοιπές πληροφορίες:

Κατανάλωση ενέργειας πριν την αναβάθμιση:

691,8 KWh/m2

Κατανάλωση ενέργειας μετά την αναβάθμιση:

354,3 KWh/m2

Εξοικονόμηση ενέργειας:  48,8%

Παρεμβάσεις:

Θερμομόνωση κελύφους

Θερμομόνωση δώματος

Αντικατάσταση κουφωμάτων

Ηλιακός θερμοσίφωνας για ΖΝΧ