Ενεργειακή αναβάθμιση μονοκατοικίας Κυψέλη Καρδίτσας

Specifications

Έτος κατασκευής: 2013
Λοιπές πληροφορίες:

Κατανάλωση ενέργειας πριν την αναβάθμιση:

595,5 KWh/m2

Κατανάλωση ενέργειας μετά την αναβάθμιση:

326,3 KWh/m2

Εξοικονόμηση ενέργειας: 45,21%

Παρεμβάσεις:

Εγκατάσταση συστήματος ΑΠΕ για θέρμανση (Ενεργειακό τζάκι)

Θερμομόνωση κελύφους

Θερμομόνωση δώματος