Ενεργειακή αναβάθμιση διαμερίσματος Λάρισα 2

Specifications

Έτος κατασκευής: 2013
Λοιπές πληροφορίες:

Κατανάλωση ενέργειας πριν την αναβάθμιση:

521,2 KWh/m2

Κατανάλωση ενέργειας μετά την αναβάθμιση:

307,8 KWh/m2

Εξοικονόμηση ενέργειας: 41%

Παρεμβάσεις :

• Αντικατάσταση κουφωμάτων

• Εγκατάσταση συστήματος ΑΠΕ για θέρμανση

• Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα για ΖΝΧ

• Θερμομόνωση κελύφους

• Θερμομόνωση δώματος