Ενεργειακή αναβάθμιση διαμερίσματος Λάρισα 3

Specifications

Έτος κατασκευής: 2013
Λοιπές πληροφορίες:

Κατανάλωση ενέργειας πριν την αναβάθμιση:

367 KWh/m2

Κατανάλωση ενέργειας μετά την αναβάθμιση:

234.6 KWh/m2

Εξοικονόμηση ενέργειας: 36%

Παρεμβάσεις:

Εγκατάσταση επιτοίχιου λέβητα φυσικού αερίου συμπηκνωμάτων απόδοσης 98%

Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα για ΖΝΧ