Ενεργειακή αναβάθμιση διαμερίσματος Λάρισα 4

Specifications

Έτος κατασκευής: 2014
Λοιπές πληροφορίες:

Κατανάλωση ενέργειας πριν την αναβάθμιση:

446,5 KWh/m2

Κατανάλωση ενέργειας μετά την αναβάθμιση:

284,4 KWh/m2

Εξοικονόμηση ενέργειας:  44,39%

Παρεμβάσεις:

• Αντικατάσταση κουφωμάτων

• Εσωτερική Θερμομόνωση οροφής με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης  πάχους 5cm λ=0.035 W/Km

• Εγκατάσταση επιτοίχιου λέβητα συμπύκνωσης φυσικού αερίου

• Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα