Ενεργειακή αναβάθμιση διαμερίσματος Λάρισα 5

Specifications

Έτος κατασκευής: 2014
Λοιπές πληροφορίες:

Κατανάλωση ενέργειας πριν την αναβάθμιση:

437,8 KWh/m2

Κατανάλωση ενέργειας μετά την αναβάθμιση:

309,4 KWh/m2

Εξοικονόμηση ενέργειας: 29,32%

Παρεμβάσεις:

• Αντικατάσταση κουφωμάτων

• Εγκατάσταση επιτοίχιου λέβητα συμπύκνωσης φυσικού αερίου