Ενεργειακή αναβάθμιση διαμερίσματός Λάρισα 6

Specifications

Έτος κατασκευής: 2014
Λοιπές πληροφορίες:

Κατανάλωση ενέργειας πριν την αναβάθμιση:

648,1 KWh/m2

Κατανάλωση ενέργειας μετά την αναβάθμιση:

211,3 KWh/m2

Εξοικονόμηση ενέργειας:  67,4%

Παρεμβάσεις:

• Εγκατάσταση επιτοίχιου λέβητα φυσικού συμπύκνωσης αέριου