Ενεργειακή αναβάθμιση μονοκατοικίας Νέες Καρυές Λάρισας

Specifications

Έτος κατασκευής: 2014
Λοιπές πληροφορίες:

Κατανάλωση ενέργειας πριν την αναβάθμιση:

324,4 KWh/m2

Κατανάλωση ενέργειας μετά την αναβάθμιση:

254,5 KWh/m2

Εξοικονόμηση ενέργειας: 21,55%

Παρεμβάσεις:

• Αντικατάσταση κουφωμάτων