Ενεργειακή αναβάθμιση μονοκατοικίας Παλαμάς Καρδίτσας

Specifications

Έτος κατασκευής: 2013
Λοιπές πληροφορίες:

Κατανάλωση ενέργειας πριν την αναβάθμιση:

1193 KWh/m2

Κατανάλωση ενέργειας μετά την αναβάθμιση:

590,8 KWh/m2

Εξοικονόμηση ενέργειας: 50,45%

Παρεμβάσεις:

Θερμομόνωση κελύφους

Θερμομόνωση δώματος