Ενεργειακή αναβάθμιση μονοκατοικίας Παραπόταμο Λάρισας

Specifications

Έτος κατασκευής: 2014
Λοιπές πληροφορίες:

Κατανάλωση ενέργειας πριν την αναβάθμιση:

794,6 KWh/m2

Κατανάλωση ενέργειας μετά την αναβάθμιση:

350,2 KWh/m2

Εξοικονόμηση ενέργειας: 55,93%

Παρεμβάσεις:

• Αντικατάσταση κουφωμάτων

• Θερμομόνωση οροφής επιφάνειας με επίστρωση πλακών πετροβάμβακα πυκνότητας 75kg/m3 πάχους 5cm λ=0,035 W/(m ∙K)

• Εγκατάσταση Λέβητας πετρελαίου

• Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα.