Ενεργειακή αναβάθμιση μονοκατοικίας Πραιτώρι Ελασσόνας

Specifications

Έτος κατασκευής: 2014
Λοιπές πληροφορίες:

Κατανάλωση ενέργειας πριν την αναβάθμιση:

1103,5 KWh/m2

Κατανάλωση ενέργειας μετά την αναβάθμιση:

584,3KWh/m2

Εξοικονόμηση ενέργειας:  47,05%

Παρεμβάσεις:

• Αντικατάσταση κουφωμάτων

• Θερμομόνωση οροφής επιφάνειας με τοποθέτηση πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης πυκνότητας 75kg/m3 πάχους 5cm λ=0,035  W/(m ∙K)