Ενεργειακή αναβάθμιση μονοκατοικίας Ροδιά Τυρνάβου 2

Specifications

Έτος κατασκευής: 2013
Λοιπές πληροφορίες:

Κατανάλωση ενέργειας πριν την αναβάθμιση:

731,9 KWh/m2

Κατανάλωση ενέργειας μετά την αναβάθμιση:

270,9 KWh/m2

Εξοικονόμηση ενέργειας: 63%

Παρεμβάσεις:

Αντικατάσταση κουφωμάτων

Εγκατάσταση συστήματος ΑΠΕ για θέρμανση

Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα για ΖΝΧ

Θερμομόνωση κελύφους

Θερμομόνωση δώματος

Θερμομόνωση πυλωτής