Ενεργειακή αναβάθμιση μονοκατοικίας Ροδιά Τυρνάβου 3

Specifications

Έτος κατασκευής: 2013
Λοιπές πληροφορίες:

Κατανάλωση ενέργειας πριν την αναβάθμιση:

653,4 KWh/m2

Κατανάλωση ενέργειας μετά την αναβάθμιση:

255,7 KWh/m2

Εξοικονόμηση ενέργειας: 61%

Παρεμβάσεις:

Εγκατάσταση συστήματος ΑΠΕ για θέρμανση

Θερμομόνωση κελύφους

Θερμομόνωση δώματος