Ενεργειακή αναβάθμιση μονοκατοικίας Σοφάδες Καρδίτσας

Specifications

Έτος κατασκευής: 2013
Λοιπές πληροφορίες:

Κατανάλωση ενέργειας πριν την αναβάθμιση:

313 KWh/m2

Κατανάλωση ενέργειας μετά την αναβάθμιση:

175,5 KWh/m2

Εξοικονόμηση ενέργειας: 43,93%

Παρεμβάσεις:

Αντικατάσταση κουφωμάτων

Εγκατάσταση συστήματος ΑΠΕ για θέρμανση

Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα για ΖΝΧ

Εξωτερικά σκιάστρα

Θερμομόνωση πυλωτής