Ενεργειακή αναβάθμιση μονοκατοικίας Συκιά

Specifications

Έτος κατασκευής: 2013
Λοιπές πληροφορίες:

Κατανάλωση ενέργειας πριν την αναβάθμιση:

930,9KWh/m2

Κατανάλωση ενέργειας μετά την αναβάθμιση:

207,5 KWh/m2

Εξοικονόμηση ενέργειας: 77%

Παρεμβάσεις:

Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης λέβητας πετρελαίου

Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα για ΖΝΧ

Θερμομόνωση οροφής