Ενεργειακή αναβάθμιση μονοκατοικίας Τερψιθέα

Specifications

Έτος κατασκευής: 2012
Λοιπές πληροφορίες:

Κατανάλωση ενέργειας πριν την αναβάθμιση:

536,90 KWh/m2

Κατανάλωση ενέργειας μετά την αναβάθμιση:

292,7 KWh/m2

Εξοικονόμηση ενέργειας: 45,48%

Παρεμβάσεις:

Αντικατάσταση κουφωμάτων

Εγκατάσταση λέβητα φυσικού αερίου

Θερμομόνωση δώματος

Εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων