Ενεργειακή αναβάθμιση μονοκατοικίας Τύρναβος

Specifications

Έτος κατασκευής: 2013
Λοιπές πληροφορίες:

Κατανάλωση ενέργειας πριν την αναβάθμιση:

600,5 KWh/m2

Κατανάλωση ενέργειας μετά την αναβάθμιση:

400,4 KWh/m2

Εξοικονόμηση ενέργειας: 33,33%

Παρεμβάσεις:

Αντικατάσταση κουφωμάτων

Εγκατάσταση συστήματος ΑΠΕ για θέρμανση

Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα για ΖΝΧ

Θερμομόνωση κελύφους