Ενεργειακή αναβάθμιση μονοκατοικίας Τσαριτσάνη

Specifications

Έτος κατασκευής: 2013
Λοιπές πληροφορίες:

Κατανάλωση ενέργειας πριν την αναβάθμιση:

1699,9 KWh/m2

Κατανάλωση ενέργειας μετά την αναβάθμιση:

402,6 KWh/m2

Εξοικονόμηση ενέργειας: 76%

Παρεμβάσεις:

Εγκατάσταση συστήματος ΑΠΕ για θέρμανση

Θερμομόνωση κελύφους

Θερμομόνωση δώματος