Ενεργειακή αναβάθμιση μονοκατοικίας Βλαχογιάννη Λάρισας

Specifications

Έτος κατασκευής: 2014
Λοιπές πληροφορίες:

Κατανάλωση ενέργειας πριν την αναβάθμιση:

252,3 KWh/m2

Κατανάλωση ενέργειας μετά την αναβάθμιση:

128 KWh/m2

Εξοικονόμηση ενέργειας:  49,27%

Παρεμβάσεις:

• Εξωτερική Θερμομόνωση κελύφους με εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 7 cm και λ=0,034 W/(m ∙K)

• Θερμομόνωση οροφής επιφάνειας με πετροβάμβακα πάχους 5cm και λ=0,035 W/(m ∙K)

• Εγκατάσταση Συστήματος θέρμανσης ΑΠΕ (Ενεργειακό τζάκι)