ΦΒ Πάρκο Μάντρα 1001,17KWp

Specifications

Έτος κατασκευής: Υπό κατασκευή 2012
Λοιπές πληροφορίες:

Μελέτη αδειοδότηση και κατασκευή φωτοβολταїκού συστήματος ισχύος 1001,17KWp σε αγροτεμάχιο στη θέση στο Μάντρα στο Δ.Δ. Δοξαρά του Δήμου Κιλελέρ του Νομού Λάρισας.

Το σύστημα αποτελείται  από ΦΒ πλαίσια πολυκρυσταλλικού πυριτίου της εταιρείας SUNTECH (STP245S -20 Wd+) και κεντρικούς αντιστροφείς ισχύος της εταιρείας SΜΑ. Η τοποθέτηση του συστήματος  θα γίνει σε βάσεις αλουμινίου.