ΦΒ Πάρκο 99,84KWp (Προσήλιο)

Specifications

Έτος κατασκευής: 2012
Λοιπές πληροφορίες:

Μελέτη αδειοδότηση και κατασκευή φωτοβολταїκού συστήματος ισχύος 99,84KWp σε αγροτεμάχιο στη θέση Προσήλιο στο Δ.Δ.Μεσοχωρίου του Δήμου Ελασσόνας του Νομού Λάρισας με το Πρόγραμμα για Επαγγελματίες Αγρότες.

Το σύστημα αποτελείται από 416 ΦΒ πλαίσια πολυκρυσταλλικού πυριτίου της εταιρείας YINGLI (240-29b) και 8 τριφασικούς αντιστροφείς ισχύος της εταιρείας FRONIUS IG PLUS 150. Η τοποθέτηση του συστήματος έγινε σε βάσεις αλουμινίου και γαλβανισμένου χάλυβα της εταιρείας SOLARACUBE . Η θεμελίωση έγινε σε γαλβανισμένους χαλύβδινους πασσάλους.