Φωτοβολταϊκό σύστημα 10KWp (Λάρισα)

Specifications

Έτος κατασκευής: 2013
Λοιπές πληροφορίες:

Μελέτη αδειοδότηση και κατασκευή φωτοβολταїκού συστήματος ισχύος 10 KWp σε ισόγεια μονοκατοικία στη Λάρισα με το πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ  «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταїκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων».

Το σύστημα αποτελείται  από 40 φβ πλαίσια πολυκρυσταλλικού πυριτίου της εταιρείας RENESOLA(250W) και έναν τριφασικό αντιστροφέα ισχύος της εταιρείας SMA TRIPOWER 9000TL.