Η εταιρία Group Energy A.E. εξειδικεύεται στην έκδοση ενεργειακών Πιστοποιητικών για ενοικιάσεις, μεταβιβάσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις ακινήτων.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να εκδώσουμε και το δικό σας πιστοποιητικό.