Στελεχιακό Δυναμικό Εταιρίας

• ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ
Διπλωματούχος Πολ. Μηχανικός Α.Π.Θ.

Γεννήθηκε το 1971. Εισήχθη στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. το 1989 απ’ όπου και αποφοίτησε το 1995. Ίδρυτής της εταιρείας Γ.ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στην Λάρισα το 2007. Υποψήφιος Διδάκτορας του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. Διαχειριστής της εταιρείας, υπεύθυνος τμήματος οικονομικής διαχείρισης και σχεδιασμού.

• ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ
Διπλωματούχος Πολ. Μηχανικός Π. Πατρών

Γεννήθηκε το 1977. Εισήχθη στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Π. Πατρών το 1995 απ’ όπου και αποφοίτησε το 2000. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (2002) στα Έργα Υποδομής από το Π. Πατρών. Ιδρυτής της εταιρείας Γ.ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.. μαζί με τον Γεώργιο Χ. Ρουπακιά. Διαχειριστής της εταιρείας, υπεύθυνος τμήματος προμηθειών και διεκπεραίωσης γραφειοκρατικών διαδικασιών.

• ΗΛΙΑΣ ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ
Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΠΘ

Γεννήθηκε το 1986.Εισήχθη στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ. το 2003 απ’ όπου αποφοίτησε το 2009. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (2012) Ενεργειακών Συστημάτων και Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Εργάζεται στην εταιρεία από το 2010 ασχολούμενος με τη μελέτη και διαστασιολόγηση Φ/Β εγκαταστάσεων.

• ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Τ.Ε.Ι. Λάρισας

Γεννήθηκε το 1984. Εισήχθη στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Α.Τ.Ε.Ι. Λάρισας το 2002 απ’ όπου και αποφοίτησε το 2008. Εργάζεται στην εταιρεία από την ίδρυσή της ασχολούμενος με την επίβλεψη της κατασκευής Φ/Β εγκαταστάσεων.

• ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΝΟΤΟΥ
Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΔΠΘ

Γεννήθηκε το 1983. Εισήχθη στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ. το 2001 απ’ όπου και αποφοίτησε το 2007. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (2016) στον Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Εργάζεται στην εταιρεία από το 2008 ασχολούμενη με τον βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ :

Η εταιρεία διατηρεί συνεργασία με πιστοποιημένα κατά ISO συνεργεία που ειδικεύονται στην εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων.