Σύμφωνα με το ν.3468/2006, ν4254/2014, ν.4296/2014 και την απόφαση ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ΟΙΚ.24461-30/12/2014 θεσμοθετείται η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικίες και σε επαγγελματικές στέγες με στόχο τον ενεργειακό συμψηφισμό. Συγκεκριμένα, θα γίνεται συμψηφισμός της παραγόμενης ενέργειας με την καταναλισκόμενη σε ετήσια βάση.  Η εγκατάσταση του συστήματος μπορεί να γίνει τόσο επί κτιρίων όσο και επί εδάφους η άλλων κατασκευών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Δικαίωμα ένταξης έχουν τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα ,τα όποια έχουν στη κυριότητα τους τον χώρο ή έχουν εξασφαλίσει έγγραφη συναίνεση από τον ιδιοκτήτη του χώρου. Το όριο της εγκατεστημένης ισχύος είναι μέχρι 20KW η μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος (KVA).

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει:

Περισσότερα...

Η εταιρίας μας ειδικεύεται στην κατασκευή ιδιόκτητων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β συστήματα.

Περισσότερα...

Υπηρεσίες:

 • Προετοιμασία φακέλου για αίτηση στη ΔΕΗ / ΡΑΕ
 • Ενεργειακή Μελέτη
 • Οικονομοτεχνική Ανάλυση – Βιωσιμότητα επένδυσης
 • Επίβλεψη αδειοδοτικής διαδικασίας σε όλα τα στάδια της αδειοδότησης
 • Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Πάρκου – Συντήρηση & Επιτήρηση

Περισσότερα...

Με ένα Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Σύστημα επιτυγχάνουμε ενεργειακή αυτονομία και αποφεύγουμε τη σύνδεση με το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο. Τα αυτόνομα συστήματα εγκαθίστανται σε περιοχές απομακρυσμένες από το δίκτυο της ΔΕΗ ή σε περιοχές που η ποιότητα του δικτύου δεν είναι επαρκής (συχνές διακοπές). Επίσης τα αυτόνομα συστήματα είναι κατάλληλα για μικρές καταναλώσεις σε εξοχικές κατοικίες ώστε να αποφεύγονται οι πάγιες εισφορές. Για ένα αυτόνομο Φβ σύστημα απαιτούνται:

 • ΦΒ πλαίσια για τη παραγωγή ενέργειας
 • αντιστροφείς ισχύος (inverters) για τη μετατροπή τους συνεχούς ρεύματος σε εναλλασόμενο
 • συσσωρευτές (μπαταρίες) για την αποθήκευση της ενέργειας
 • και ρυθμιστές φόρτισης

 

Περισσότερα...

 • Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων ισχύος έως 10 KWp σε στέγες, δώματα, στέγαστρα βεραντών οικιών & επαγγελματικών χώρων.
 • Αξιοπιστία και ταχύτητα στην διεκπεραίωση των διαδικασιών και την κατασκευή της εγκατάστασης.
 • Συνεργασία με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη χρηματοδότηση της επένδυσης.

Περισσότερα...