• Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων ισχύος έως 10 KWp σε στέγες, δώματα, στέγαστρα βεραντών οικιών & επαγγελματικών χώρων.
  • Αξιοπιστία και ταχύτητα στην διεκπεραίωση των διαδικασιών και την κατασκευή της εγκατάστασης.
  • Συνεργασία με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη χρηματοδότηση της επένδυσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια πλήρη μελέτη και προσφορά.