Με ένα Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Σύστημα επιτυγχάνουμε ενεργειακή αυτονομία και αποφεύγουμε τη σύνδεση με το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο. Τα αυτόνομα συστήματα εγκαθίστανται σε περιοχές απομακρυσμένες από το δίκτυο της ΔΕΗ ή σε περιοχές που η ποιότητα του δικτύου δεν είναι επαρκής (συχνές διακοπές). Επίσης τα αυτόνομα συστήματα είναι κατάλληλα για μικρές καταναλώσεις σε εξοχικές κατοικίες ώστε να αποφεύγονται οι πάγιες εισφορές. Για ένα αυτόνομο Φβ σύστημα απαιτούνται:

  • ΦΒ πλαίσια για τη παραγωγή ενέργειας
  • αντιστροφείς ισχύος (inverters) για τη μετατροπή τους συνεχούς ρεύματος σε εναλλασόμενο
  • συσσωρευτές (μπαταρίες) για την αποθήκευση της ενέργειας
  • και ρυθμιστές φόρτισης

 

Απαραίτητο για την καλύτερη λειτουργία της εγκατάστασης είναι η χρήση ηλεκτρικών συσκευών και λαμπτήρων υψηλής ενεργειακής κλάσης.

Τα συστήματα αυτά είναι συνήθως μικρής ισχύος 1 – 2 kW, και καλύπτουν τις οικιακές ενεργειακές απαιτήσεις (φωτισμό, ψυγείο, τηλεόραση, μικροσυσκευές, κτλ).

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μελέτη, τη προμήθεια του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και την εγκατάσταση του συστήματος.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια πλήρη μελέτη και προσφορά.