Υπηρεσίες:

  • Προετοιμασία φακέλου για αίτηση στη ΔΕΗ / ΡΑΕ
  • Ενεργειακή Μελέτη
  • Οικονομοτεχνική Ανάλυση – Βιωσιμότητα επένδυσης
  • Επίβλεψη αδειοδοτικής διαδικασίας σε όλα τα στάδια της αδειοδότησης
  • Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Πάρκου – Συντήρηση & Επιτήρηση

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια πλήρη μελέτη και προσφορά.