Σύμφωνα με το ν.3468/2006, ν4254/2014, ν.4296/2014 και την απόφαση ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ΟΙΚ.24461-30/12/2014 θεσμοθετείται η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικίες και σε επαγγελματικές στέγες με στόχο τον ενεργειακό συμψηφισμό. Συγκεκριμένα, θα γίνεται συμψηφισμός της παραγόμενης ενέργειας με την καταναλισκόμενη σε ετήσια βάση.  Η εγκατάσταση του συστήματος μπορεί να γίνει τόσο επί κτιρίων όσο και επί εδάφους η άλλων κατασκευών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Δικαίωμα ένταξης έχουν τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα ,τα όποια έχουν στη κυριότητα τους τον χώρο ή έχουν εξασφαλίσει έγγραφη συναίνεση από τον ιδιοκτήτη του χώρου. Το όριο της εγκατεστημένης ισχύος είναι μέχρι 20KW η μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος (KVA).

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει:

- Διαστασιολόγηση της εγκατάστασης σύμφωνα με τις δικές σας καταναλώσεις και τις δυνατότητες της στέγης σας (κλίσεις, προσανατολισμούς, διαθέσιμος χώρος)  ώστε να επιλεχθεί η βέλτιστη εγκατεστημένη ισχύς.

- Διαδικασίες  αδειοδότησης.

- Εγκατάσταση – επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού.

- Συντήρηση της εγκατάστασης.

- Δυνατότητα συνολικής μελέτης με στόχο εγκατάσταση ΦΒ συστήματος και ηλεκτρικής θέρμανσης (αντλίες θερμότητας ) με στόχο την κάλυψη των εξόδων της θέρμανσης από την παραγωγή του ΦΒ συστήματος.

Υπάρχει δυνατότητα να μας αποστείλετε ένα  κύκλο ετήσιων  λογαριασμών (6:  3 Έναντι + 3Εκκαθαριστικούς) και να πραγματοποιήσουμε μια τεχνικοοικονομική ανάλυση για την οικία σας ή την επιχείρηση σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια πλήρη μελέτη και προσφορά.