Ενεργειακή αναβάθμιση μονοκατοικίας Λάρισα 1

Specifications

Έτος κατασκευής: 2012
Λοιπές πληροφορίες:

Κατανάλωση ενέργειας πριν την αναβάθμιση:

396,3 KWh/m2

Κατανάλωση ενέργειας μετά την αναβάθμιση:

147,5 KWh/m2

Εξοικονόμηση ενέργειας: 62,08%

Παρεμβάσεις :

Εξωτερική θερμομόνωση δώματος

Θερμομόνωση κελύφους

Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα για ΖΝΧ

Εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων