Ενεργειακή αναβάθμιση διαμερίσματός Λάρισα 8

Specifications

Έτος κατασκευής: 2014
Λοιπές πληροφορίες:

Κατανάλωση ενέργειας πριν την αναβάθμιση:

375,2 KWh/m2

Κατανάλωση ενέργειας μετά την αναβάθμιση:

244,5 KWh/m2

Εξοικονόμηση ενέργειας:  34,83%

Παρεμβάσεις:

• Λέβητας φυσικού αερίου συμπύκνωσης

• Ηλιακός θερμοσίφωνας για ΖΝΧ