Φωτοβολταϊκό σύστημα 10KWp (Αγ. Σαράντα Λάρισας)

Specifications

Έτος κατασκευής: 2012
Λοιπές πληροφορίες:

Μελέτη αδειοδότηση και κατασκευή φωτοβολταїκού συστήματος ισχύος 9.88 KWp σε διπλοκατοικία στη συνοικία  Αγ. Σαράντα Λάρισας με το πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ  «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταїκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων».

Το σύστημα αποτελείται  από 38 ΦΒ πλαίσια μονοκρυσταλλικού πυριτίου της εταιρείας LG 260s1c και έναν τριφασικό αντιστροφέα ισχύος της εταιρείας SMA TRIPOWER 1000TL. Η τοποθέτηση του συστήματος γίνεται σε οδηγούς αλουμινίου επί  υφιστάμενης  στέγης.