Φωτοβολταϊκό σύστημα 9,88 KWp (Κουλούρι Λάρισας)

Specifications

Έτος κατασκευής: 2012
Λοιπές πληροφορίες:

Μελέτη αδειοδότηση και κατασκευή φωτοβολταїκού συστήματος ισχύος 10 KWp σε μονοκατοικία στη Κουλούρι Λάρισας με το πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ  «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταїκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων».

Το σύστημα αποτελείται  από 40 ΦΒ πλαίσια πολυκρυσταλλικού πυριτίου της εταιρείας SUNTECH STP250Wd και έναν τριφασικό αντιστροφέα ισχύος της εταιρείας SMA TRIPOWER 10000TL. Η τοποθέτηση του συστήματος γίνεται σε βάση από γαλβανισμένο χάλυβα.