Φωτοβολταϊκό σύστημα 9,88KWp (Ανθούπολη)

Specifications

Έτος κατασκευής: 2011
Λοιπές πληροφορίες:

Μελέτη και αδειοδότηση φωτοβολταїκού συστήματος ισχύος 9,88KWp σε διώροφη κατοικία στην Ανθούπολη Λάρισας με το πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ  «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταїκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων».

Το σύστημα αποτελείται  από 52 φβ πλαίσια μονοκρυσταλλικού πυριτίου της εταιρείας SUNTECH (STP190 -24 Ad+) και έναν τριφασικό αντιστροφέα ισχύος της εταιρείας SΜΑ. Η τοποθέτηση του συστήματος γίνεται σε βάσεις αλουμινίου.