Φωτοβολταϊκό σύστημα 9,88KWp (Μακρυχώρι)

Specifications

Έτος κατασκευής: 2012
Λοιπές πληροφορίες:

Μελέτη και αδειοδότηση φωτοβολταїκού συστήματος ισχύος 9,8KWp σε αγροτική αποθήκη στο Μακρυχώρι Λάρισας με το πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταїκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων».

Το σύστημα αποτελείται από 35 ΦΒ πλαίσια πολυκρυσταλλικού πυριτίου της εταιρείας SUNTECH (STP280 -24 Vd) και έναν τριφασικό αντιστροφέα ισχύος της εταιρείας SΜΑ TRIPOWER 1000TL. Η τοποθέτηση του συστήματος γίνεται σε βάσεις αλουμινίου