Φωτοβολταϊκό σύστημα 9,88KWp (Ν. Σμύρνη)

Specifications

Έτος κατασκευής: 2011
Λοιπές πληροφορίες:

Μελέτη αδειοδότηση  και κατασκευή φωτοβολταїκού συστήματος ισχύος 9,88KWp σε διώροφη κατοικία στη Νέα Σμύρνη Λάρισας με το πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ  «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταїκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων».

Το σύστημα αποτελείται  από 52 φβ πλαίσια μονοκρυσταλλικού πυριτίου της εταιρείας SUNTECH (STP190 -24 Ad+) και έναν τριφασικό αντιστροφέα ισχύος της εταιρείας SΜΑ. Η τοποθέτηση του συστήματος γίνεται σε βάσεις αλουμινίου και υπάρχει δυνατότητα κίνησης ενός άξονα γεγονός που αυξάνει τη παραγωγή ενέργειας 10%.