Φωτοβολταϊκό σύστημα 9,945 KWp (Νεράιδα Λάρισας)

Specifications

Έτος κατασκευής: 2012
Λοιπές πληροφορίες:

 

Μελέτη και κατασκευή φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 9,945KWp σε διώροφη κατοικία στη Νεραϊδα Λάρισας με το πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ  «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταїκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων».

Το σύστημα αποτελείται  από 39 φβ πλαίσια μονοκρυσταλλικού πυριτίου της εταιρείας LG (255S1C) και έναν τριφασικό αντιστροφέα ισχύος της εταιρείας Solar Edge (SE10K) συνοδευόμενα από  39 power box. Η τοποθέτηση του συστήματος γίνεται σε οδηγούς αλουμινίου επί  σιδηρού  γαλβανισμένου  σκελετού.